Impressum

An­bie­ter die­ser Web­site ist die ORI­OR Menu AG Le Pa­tron

Name und An­schrift
ORI­OR Menu AG Le Pa­tron
Rohr­matt­stras­se 1
CH-4461 Böck­ten
Tel. +41 61 985 85 00 

Ihr Kon­takt zu Le Pa­tron
Bei Fra­gen und An­re­gun­gen wen­den Sie sich bit­te an:
info@le­pa­tron.ch oder
Tel. +41 61 985 85 00

Tech­ni­sche Um­set­zung, Be­ra­tung und Be­treu­ung der Web­site
YOO AG
Hirsch­gäs­s­lein 11
CH-4051 Ba­sel
Tel. +41 61 271 62 20
hel­lo@yoo.di­gi­tal
www.yoo.di­gi­tal